Duurzame boerderij

Duurzaam vlees

4 punten waar jij op moet letten als je duurzaam vlees wilt kopen

Op een duurzame manier vlees produceren betekent niet alleen groene stroom gebruiken. Duurzaamheid van het begin tot het einde van de productie zit in de voeding van het dier, de afstand van transport en de manier waarop er om wordt gegaan met het vlees. In het einde komt dit de smaak van het vlees ten goede.

Duurzaamheid betekent zuinig zijn op de schaarse middelen die de Aarde ons te bieden heeft. We eten wereldwijd heel veel vlees en laat de vleessector nou net een enorme uitstoter zijn van broeikasgassen. Ook is vlees niet efficiënt als het gaat om landbouwgrond. Veel van deze gronden dienen namelijk als voedselproductie voor dieren, die wij vervolgens weer eten. We gooien veel (goed) vlees weg, bij ons thuis, maar ook tijdens de productie. De kern is om minder en beter vlees te eten. Beter vlees is duurzaam vlees, maar hoe weet je of jouw vlees duurzaam is?

Waar moet je op letten?

1. Duurzame boerderij | Kies voor een boer die goed voor de dieren en de natuur zorgt. De veestapel moet afgestemd worden op de landbouw, zodat er geen mestoverschotten ontstaan. De boeren van Koopeenkoe.nl zorgen voor een duurzame productie op de boerderij, bijvoorbeeld door het gebruik van zonnepanelen. Ook zetten de boeren zich in voor natuur- en vogelbehoud in hun omgeving en gebruiken ze het mest van eigen koeien op het land van hun boerderij.

2. Duurzame voeding | Kies voor een boer die de dieren voert met duurzaam voedsel, bijvoorbeeld van eigen boerderij. Vermijd gebruik van krachtvoer, deze productie maakt op grote schaal gebruik van landbouwgronden, die efficiënter gebruikt kunnen worden en in Zuid-Amerika gepaard gaan met het kappen van bossen. De dieren van Koopeenkoe.nl eten onbespoten gras en kruiden uit de wei en worden bijgevoederd met (grotendeels eigen) tarwe, bietenpulp en bierbostel. We maken geen gebruik van krachtvoer.

3. Lokaal product | Kies voor een lokaal product, dan hoeft er minder transport plaats te vinden. Door direct bij een duurzame boer te kopen houden we de transportafstanden klein, ook het transport voor de voeding van de dieren. Koopeenkoe.nl maakt geen gebruik van tussenhandelaren, waardoor het transport zo beperkt mogelijk blijft. De dieren krijgen geen geëxporteerd voer.

4. Geen verspilling | Kies voor een productie zonder verspilling. Bij Koopeenkoe.nl wordt het dier van snuit tot staart gebruikt en pas geslacht als al het vlees verkocht is. Van de botten wordt lijm gemaakt, de huid wordt gebruikt voor leer en van het overige vlees wordt dierenvoeding gemaakt. Orgaanvlees en botten zijn ook bij te bestellen bij een pakket.

De missie van Koopeenkoe.nl is om de vleessector te veranderen. We willen de sector verduurzamen, transparant en gezond maken. Door de industrie transparant te maken zal dit verbeteringen opleveren voor voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Vlees is een gezond product, het lichaam heeft het ijzer en de vitamine uit vlees nodig, maar in kleine mate. Iedere dag vlees eten is helemaal niet nodig. Help jij ons mee om de sector te veranderen?