Koeien in de wei

Minder vlees eten en beter vlees eten

Help ons mee om de vleessector te veranderen

De vleesindustrie zorgt voor veel uitstoot van broeikasgassen, heeft veel land nodig en er bestaat veel dierenleed in de sector. Veel Nederlanders heroverwegen de manier waarop ze vlees eten. Stel jezelf eens de vraag: waarom eet ik eigenlijk vlees? En vooral: waarom eet ik ZO VEEL vlees?

De vleessector veranderen zodat de hele productie transparant, duurzaam en eerlijk wordt, dat is het doel. Door volledige transparantie weet de consument wat hij eet, hoe het dier heeft geleefd en wat het dier zelf heeft gegeten. Een duurzame productie, dat is nodig zodat we zuiniger om moeten gaan met de schaarse middelen van de aarde. En eerlijkheid, richting de consument en richting de dieren en de natuur.

Beter vlees

Goed vlees komt van een dier wat een goed leven heeft gehad. Wat het dier eet en de mate van stress in het leven van het dier zijn terug te proeven in het vlees. Antibiotica, hormonen en chemische middelen horen niet op een boerderij. Goed vlees is gezond, het is namelijk onbewerkt vlees, zonder onnatuurlijke toevoegingen. Goed vlees komt in mate, niet in massa. De massaproductie van vlees maakt de boer en het dier anoniem, slechts een productiemiddel. Het zorgt ervoor dat de de natuur uitgeput raakt. Landbouw wordt ingericht om vee te voeren, bossen worden gekapt om ruimte te maken voor deze gronden. En door de massaproductie zijn er mestoverschotten. Beter vlees gaat terug naar de basis: een boer die goed voor zijn land en dieren zorgt. Niet produceren naar de vraag, maar geduldig wachten tot een koe oud genoeg is en geen melk meer geeft.

Koopeenkoe.nl

Onze missie is om de vleessector de verduurzamen, transparant en gezond te maken. Onze boeren hebben liefde voor de natuur en de dieren. Ze gebruiken het mest van de koeien op eigen grond (of die van de buren), zodat er geen overschotten zijn. Ze voeden de dieren met gras en kruiden uit eigen wei en soms extra met groenten. Het dier wordt pas geslacht als de tijd daar voor is en als al het vlees verkocht is. Je kan op onze website zien hoeveel procent van de koe al verkocht. Bij 100% wordt de koe geslacht. Dit gebeurd in alle rust, de koe went aan de slachter en de nieuwe omgeving voor de koe geslacht wordt. Het vlees van de koe wordt bij onze slagerij verdeelt in pakketten. Op deze manier wordt al het vlees van de koe verkocht en blijven er geen delen over. De botten en het orgaanvlees zijn ook bij te bestellen bij de pakketten. We bezorgen het vleespakket gekoeld door heel Nederland.