Lenno & Mariëlle Hoogerbrugge

Boeren: Lenno & Mariëlle Hoogerbrugge Locatie: Rotterdam Ras: Limousin

DE BOERDERIJ

In de Rotterdamse polder Schieveen onderhouden de Limousin koeien van boer Lenno Hoogerbrugge en zijn vrouw Mariëlle het natuurgebied. Met hun boerderij doen ze ook mee aan het weidevogelbeheer.

Lenno is de vierde generatie Hoogerbrugge op deze plek. Eind jaren ’90 gingen de varkens en melkkoeien weg, en de vader en oom van Lenno besloten het rustiger aan te gaan doen. Zo'n lege stal dat was niets, en al snel werd het duidelijk dat er weer koeien moesten komen. Een robuuste koe die dicht bij de natuur stond, zonder keizersnede zou kunnen afkalven en bij het extensieve beheer van de polder zou passen. Zo hebben Lenno en Mariëlle in 1999 ervoor gekozen om Limousin koeien te gaan houden naast het loonbedrijf en de pensionstal. Dat doen ze nog steeds met veel passie en toewijding. Al meer dan 10 jaar verkopen ze  vleespakketten vanaf hun boerderij. Niet biologisch maar logisch, traceerbaar rundvlees.


HET RAS

Limousin koeien zijn een sober en sterk ras met goede moedereigenschappen. Ze kalven op natuurlijke wijze en de kalfjes zogen tien maanden bij hun moeder. Ze krijgen geen onnodige medicatie. Lenno en Mariëlle laten hun koeien in alle rust het grootste gedeelte van het jaar buiten in polder Schieveen, waar ze natuurlijk gevarieerd ruwvoer eten. Ze beheren de graslanden extensief, zonder gebruik van kunstmest. Zo dragen ze bij aan de instandhouding, de variatie en het onderhoud van de Schieveense polder en aan leefomgeving van de weidevogels.


HET VOER

Het voer van de Limousin koeien op boerderij Hoogerbrugge bestaat voor ongeveer 95% uit gras. Bij het afkalven krijgen de koeien mineralen en vóór het slachten brok van maïs.