Carlo Veeger

Boer: Carlo Veeger Locatie: Den Hoorn, Texel Ras: Texelaar

OVER DE BOER & BOERDERIJ

Carlo is opgegroeid op de boerderij de Lindehoeve, waar zijn overgrootvader, grootvader en vader al schapen hielden. Vanzelfsprekend nam hij het vak en de boerderij over. De boerderij staat in een eeuwenoud landschap. Er lopen veel dieren; schapen, paarden, pony’s, kippen, honden en loopeenden. Carlo is een echte dierenvriend.

Op het eiland is een agrarische natuurvereniging waar Carlo lid van is. Ze werken samen om de Texelse graslanden te behouden en om weidevogels zich te laten thuisvoelen. Door de grond licht te bemesten met eigen ruige mest en koeienmest van de buurman, zorgen ze ervoor dat het bodemleven van het oude grasland perfect in balans blijft.

DE DIEREN

Ieder voorjaar krijgt Carlo zo’n 550 lammeren. De lammetjes groeien buiten op bij de moeder, zoals de natuur het bedoeld heeft. Ze worden gevoerd met ruwvoer, grazen vers gras uit de wei en worden bijgevoerd met kuilvoerbalen van eigen land.