Koen Hoogendijk

Boer: Koen Hoogendijk Locatie: Den Burg, Texel Ras: Texelaar

OVER DE BOER & BOERDERIJ

Koen kwam al op jonge leeftijd in aanraking met schapen, want zijn vader, opa en oom waren al schapenboeren. Zijn HBO-opleiding Dier en Veehouderij versterkte zijn interesse in de agrarische sector en deed hem besluiten er werkzaam in te blijven. Duurzaamheid is belangrijk voor Koen. Tijdens zijn studie is dat onderwerp veel aan bod gekomen, wat hij nu toepast op de bedrijfsvoering. Op het land van Koen staan tuunwallen en er wordt zoveel mogelijk natuurlijk bemest.

DE DIEREN

De lammeren van Koen lopen het hele jaar buiten. Ze eten kruidenrijk gras uit de wei en worden, alleen als dat nodig is, bijgevoerd met krachtvoer. Dit krachtvoer komt van een kleinschalige voerleverancier aan het vaste land.